Vem är Petra?

Jag är en erfaren affärsstrateg och HR-Chef med över 15 års erfarenhet från ledarskap och medarbetarupplevelse. Med en bakgrund inom tech, fordonsindustri och telekombranschen har jag framgångsrikt arbetat med förändringsledning, strategisk organisationsutveckling och affärsutveckling. Jag kombinerar affärsförståelse med organisatorisk skicklighet för att leverera resultat och forma företagskulturen i linje med strategin. Med starka ledarskapsfärdigheter och en tillväxtinriktad inställning har jag drivit företag till att växa och utvecklat människor genom kontinuerlig förbättring och ett kulturellt medvetet ledarskap. Jag brinner för att skapa effektiva, lönsamma organisationer där ledare och medarbetare trivs och alla får ta stort eget ansvar. Som Chief People & Culture Officer på Qmatic och Senior Vice President HR på Icomera har jag varit en nyckelperson i att etablera och leda högpresterande globala team, genomföra företagsförändringar och skapa en miljö där människor kan blomstra. Jag har varit oljan i maskineriet mellan affären, ledarskapet och medarbetarna, allt kopplat till företagskulturen. Jag har fått höra att jag är en inspirerande ledare och kreativ tänkare och att mina insatser har varit avgörande för att driva företag framåt och skapa en miljö där människor trivs och utvecklas.

Testimonial

"Petra har en utmärkt förmåga att förstå affären och hur organisationen behöver utformas och fungera för att stödja arbetet mot uppsatta mål. Genom ett proaktivt arbete med organisation, kompetens, chefer och kultur, skapar hon ett stort värde till organisationen och för mig som chef."

Mikael Hedlöf
CEO Qmatic 
Sök